Thursday, July 2, 2009

Penubuhan Persatuan Ukur Bahan (PERUBAHAN) Perak

Dipetik daripada Perkara 3 Perlembagaan PERUBAHAN Perak
PERKARA 3

Penubuhan Persatuan

(1) Maka adalah ditubuhkan suatu Persatuan pelajar yang hendaklah dikenali sebagai “Persatuan Ukur Bahan (PERUBAHAN), Universiti Teknologi MARA” dibawah Seksyen 8, Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976.

(2) Persatuan yang ditubuhkan dibawah Fasal (1) tidak dibenarkan menggunakan apa-apa nama:-

a) Negeri , wilayah , daerah , mukim , kampung atau apa-apa nama lain yang membawa maksud kenegerian atau kedaerahan ;
b) Agama atau kepercayaan atau apa-apa nama lain yang membawa maksud keagamaan atau kepercayan lain ; dan
c) Mana-mana kumpulan etnik atau suku kaum, pada nama Persatuan.

(3) Persatuan adalah dibenarkan bekerjasama , berhubung atau bersekutu dengan mana-mana Persatuan, pertubuhan badan atau kumpulan orang di luar Universiti tetapi bekerjasama, perhubungan atau pesekutuan ini adalah tertakluk kepada kelulusan bertulis Menteri dan wakilnya.

0 comments:

  © Blogger template 'Isolation' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP