Friday, July 3, 2009

Motto PERUBAHAN Perak : “Ke arah Mahasiswa Bertaqwa dan Progresif”

Ke arah mewujudkan mahasiswa yang sentiasa berusaha dalam membudayakan ilmu pengetahuan dan bersifat progresif dengan mempunyai daya perubahan diri yang tinggi dan sentiasa memandang ke depan yang bukan sahaja sebagai penerima tetapi sebagai penyumbang kepada permodenan tamadun masa depan. Segala apa yang dilakukan ini akan sentiasa berlandaskan ketaqwaan yang menjadi pendinding yang utuh dan kukuh untuk mengelak daripada berlakunya penyelewengan dari landasan akhlak, moral, dan etika agama dan bangsa.

(Dipetik daripada Perlembagaan PERUBAHAN Perak)

0 comments:

  © Blogger template 'Isolation' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP